Professionella översättningslösningar för framgångsrika företag

Få direktåtkomst till vårt globala nätverk med över 10.000 språkspecialister.

Begin scrolling
 • Wix-translation
 • monday-translation
 • coloplast-translation
 • interflora-translation
 • petronas-translation
 • mcdonalds-translation

LOKALISERING

Vi levererar mer än översättningar

Lokalisering anpassar innehållet till olika marknader så att användaren upplever det helt och hållet inhemskt; inklusive språk, siffror, datum, valutor och kulturella referenser.

 • 53 % av alla internetanvändare anser att priset är mindre viktigt än att få information på sitt eget språk
 • Dra nytta av din språkrådgivares kulturella kunskap och marknadsexpertis
 • Visa förståelse för din globala målgrupp och få ett försprång gentemot dina konkurrenter

ÖVERSÄTTNINGSMINNE

Översättningsverktyg för att öka effektiviteten

Ett översättningsminne är ett verktyg som underlättar översättningar av högre kvalitet och gör processen mer kostnadseffektiv.

 • Ha en konsekvent terminologi inom alla dina målspråk och målbranscher
 • Smartare och snabbare resultat ju mer du översätter tack vare vår minnesbank
 • Öka din hastighet för att nå olika marknader och minska kostnaderna

DOKUMENTREDIGERING

Översättningsverktyg för att öka effektiviteten

Att redigera ditt översatta innehåll ska inte behöva ge dig huvudvärk. Vi vet att exempelvis tyska texter blir 20 % större jämfört med engelska texter, varför våra tjänster tar visuella och tekniska krav i beaktande.

 • Flerspråkiga DTP-tjänster
 • Säkerställer att dina dokument visas på ett korrekt sätt

DINA DATA ÄR SÄKRA

Översättningsverktyg för att öka effektiviteten

Dina dokument lagras på ett säkert sätt och kan inte nås av tredje parter under några omständigheter.

 • Anslutningen till vår plattform är alltid krypterad
 • Vi följer EU:s lagstiftning om dataskydd (GDPR)

TEKNISKA ÖVERSÄTTNINGAR

Ditt projekt hanteras professionellt av specialister med erfarenhet inom din bransch

Vi tillhandahåller översättningar för branscher såsom teknik, bank och finans, marknadsföring och e-handel, såväl som till rättsliga och juridiska sektorer samt många andra.

 • Handplockade lingvister med branschspecifik expertis
 • Dina branschtermer förstådda och ihågkomna i alla projekt

AUKTORISERAD ÖVERSÄTTNING

Dina officiella dokument levererade när och varhelst du än behöver

Vårt globala nätverk säkerställer att översättarna är bosatta i det land där dina dokument ska lämnas in och att de är auktoriserade av de officiella myndigheterna i detsamma.

 • Få ditt originalstämplade auktoriserade översättningsdokument via post och digitalt
 • Brådskande leverans tillgängligt samma dag

PLATTFORM

Hantera dina projekt smidigt från början till slut

Spara timmar av fram-och-tillbaka-kommunikation för dig och ditt team genom vår allt-i-ett-lösning. Få tillgång till alla trådar och kommentarer i realtid och hantera dina pågående projekt enkelt på vår plattform.

 • En personlig språkrådgivare är redo att hjälpa dig när som helst
 • Ladda upp och ladda ned översättningsfiler direkt
 • Hantera betalningar och fakturering