Skriv upp dig för

Nyhetsbrev!

Kvalitet

Om du väljer att överlåta ditt innehåll till oss kommer vi använda oss av en så sömlös och enkel process som möjligt för att se till att dina översättningarna lever upp till dina förväntningar.

Få en offert eller Kontakta oss

*Var uppmärksam på att vi endast accepterar företagskunder

Översättningar av toppkvalitet

Vi värnar om din företagsprofil och kommunikationsstil när vi översätter ditt innehåll! Vi förstår hur viktigt det är att alltid ha din företagsprofil i åtanke oavsett vilket språk som ditt innehåll kommuniceras på och ser till att leverera översättningar som lever upp till dina standarder. Det här är en komplicerad och tidskrävande uppgift som kräver specifik kunskap och expertis. Vi har många års erfarenhet och specialiserade team och hanterar gladeligen den här processen åt dig. Dina översättningar är i trygga händer!

ET Academy

Kundansvariga

Leverantörshantering

Projekthantering

Företagsprofil och riktlinjer

ET Academy

Även om alla våra professionella översättare är högkvalificerade så vill vi att de ska bli ännu bättre! Därför har vi skapat vårt eget EasyTranslate Academy i syfte att vidareutveckla våra översättare och se till att vi värnar om deras kompetenser.

EasyTranslate Academy är en e-learning-plattform som för våra översättare och våra kunder närmre varandra. På denna plattform kan vi utbilda våra översättare och förbereda dem inför specifika översättningsprojekt. Vi är nämligen övertygade om att våra översättares förutsättningar att leverera kvalitativa översättningar förbättras ju mer kunskap de har om kunden.

Kundansvariga

Vårt specialiserade team av kundansvariga kommer stå till ditt förfogande under hela processen och har till uppgift att tillgodose alla dina behov. Din kundansvariga kommer assistera dig under hela vårt samarbete och kommer ta sig tid att förstå sig på dina behov och förväntningar. Om du känner att du behöver hjälp kommer du alltid kunna diskutera dina översättnings- och lokaliseringsrelaterade behov med din tilldelade kundansvariga.

Leverantörshantering

Våra leverantörsansvariga ansvarar för att se till att våra översättare har tillgång till all information, alla verktyg och alla resurser de behöver för att kunna leverera översättningar av toppkvalitet. Våra leverantörsansvariga ansvarar för att stötta vårt växande team av översättare och organisera generell – och kundspecifik – utbildning. Leverantörsteamet implementerar också – i nära samarbete med kvalitetssäkringsteamet – strikta och regelbundna kvalitetskontroller.

Projekthantering

Våra projektledningsteam består av lokaliseringsexperter, med många års erfarenhet av att hjälpa företag med sin globala kommunikation. I början av samarbetet analyserar våra projektledare alla behov och krav som ditt specifika projekt omfattas av för att kunna fastställa hur arbetsflödet ska se ut. De säkerställer att projekten fortskrider problemfritt och att översättningarna levereras i tid.

Företagsprofil och riktlinjer

Innan ett översättningsprojekt påbörjas ser vi till att bekanta oss med din verksamhet, din vision, din typ av innehåll, din kommunikationsstil och dina generella preferenser. Vi säkerställer på så vis att vi är införstådda med dina förväntningar och att det innehåll vi sedan levererar är av högsta möjliga kvalitet. Denna insyn i din varumärkesidentitet och kommunikationsstil är en förutsättning för att vi ska kunna överlåta ditt projekt till de bäst lämpade översättarna och utforma en lokaliseringsstrategi som är anpassad till din situation.

Vi finns här för att hjälpa dig

Phone:


+1 646 931 1931

Kontakta oss

Skriv ett meddelande till oss!