accounts_image_section_1-01.png

Kontostruktur

När du skapar ett konto hos EasyTranslate skapar du en miljö dit du kan bjuda in vilken avdelning som helst och vilka teammedlemmar du vill. Inom denna miljö räknas alla behöriga medlemmar som användare. Strukturen är flexibel och låter dig anpassa ditt konto med hänsyn till din organisatoriska struktur. Inom ditt överordnade konto kan du lägga till så många underkonton du vill. Dessa kan representera olika avdelningar, teman eller kunder. Varje konto och underkonto har sitt eget översättningsteam, sin egen faktureringsmetod, sina egna projekt och sin egen prislista – dessa är specifika för varje konto. Varje konto erbjuder möjligheten att kommunicera mellan användare och föra samman avdelningsöverskridande team så att alla kan följa de projekt som är relevanta för dem.

Användarstruktur

Alla medlemmar som har tillgång till ditt konto eller underkonto räknas som användare. Den behörighet och den roll som tilldelas varje användare fastställs av ditt företag. Detta är helt anpassningsbart för att underlätta organisationen av projekt. Du kan ställa in olika parametrar för olika användare och konfigurera varje användares behörighet. Du kan också ange specifika faktureringsmetoder och tilldela projekt per användare. Administrationsrollen kan innehas av fler än en person – tilldela den till så många användare du vill, och låt dem konfigurera användare, faktureringsmetod och skapa underkonton. Genom att anpassa plattformen till din interna struktur får du bättre tillgång till projekt och information.

accounts_image_section_2-01.png