Skriv upp dig för

Nyhetsbrev!

En plattform som återspeglar din organisation

Skapa ditt eget konto och din egen användarstruktur inom vår plattform enligt dina organisatoriska behov

En plattform som återspeglar din organisation

Alla företagsstrukturer är unika. Därför låter vi dig utforma din egen kontostruktur på vår plattform så att plattformen är anpassad till ditt arbetssätt. För att kunna bistå dig på bästa sätt har vi sett till att denna struktur är så anpassningsbar som möjligt. Konfigurera konton och underkonton och tilldela användare olika behörighetsnivåer inom dessa konton så att konfigurationen matchar din interna struktur. Varje grupp har därmed möjlighet att organisera sitt arbete.

Kontostruktur

När du skapar ett konto hos EasyTranslate skapar du en miljö dit du kan bjuda in vilken avdelning som helst och vilka teammedlemmar du vill. Inom denna miljö räknas alla behöriga medlemmar som användare. Strukturen är flexibel och låter dig anpassa ditt konto med hänsyn till din organisatoriska struktur. Inom ditt överordnade konto kan du lägga till så många underkonton du vill. Dessa kan vara knutna till olika avdelningar, teman eller kunder. Varje konto och underkonto har sitt eget översättningsteam, sin egen faktureringsmetod, sina egna projekt och sin egen prislista – dessa är specifika för varje konto. Vare konto erbjuder möjligheten att kommunicera mellan användare och föra samman avdelningsöverskridande team så att alla kan följa de projekt som är relevanta för dem.

Användarstruktur

Alla medlemmar som har tillgång till ditt konto eller underkonto räknas som användare. Den behörighet och den roll som tilldelas varje användare fastställs av ditt företag. Detta har gjorts helt anpassningsbart i syfte att underlätta organiseringen av projekt. Du kan ställa in olika parametrar för olika användare och konfigurera varje användares behörighet. Du kan också ange specifika faktureringsmetoder och tilldela projekt per användare. Administrationsrollen kan innehas av fler än en person – tilldela den till så många användare du vill, och låt dem konfigurera användare, faktureringsmetod och skapa underkonton. Genom att anpassa plattformen till din interna struktur får du bättre tillgång till projekt och information.

Vi finns här för att hjälpa dig

Phone:


+1 646 931 1931

Kontakta oss

Skriv ett meddelande till oss!