Integritetspolicy

Begin scrolling

1. Syfte och kontakt

1.1 Denna policy har utformats för att säkerställa transparens i all behandling av personuppgifter, utförd av EasyTranslate, gällande privatpersoner i vårt företag.  EasyTranslate A/S (Sundkaj 9, Pakhus 48, 2150 Nordhavn) är den registeransvarige och därmed ansvarig för behandling av uppgifter som vi samlar in och lagrar via vår webbsida eller på annat sätt. Vi säkerställer att dina uppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lag. För eventuella frågor om denna policy eller för att åberopa någon av de rättigheter som omnämns i denna policy, vänligen kontakta vår dataskyddsansvarige Morten Sørdahl på gdpr@easytranslate.com eller på följande telefonnummer:

 • Sverige +46 8 446 831 84

 

2. Hur uppfyller vi GDPR-kraven?

2.1 På EasyTranslate tar vi datasäkerhet och våra användares sekretess på största allvar. Våra tjänster är säkra, och vi har implementerat tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerheten för dina uppgifter under vår behandling. Vi utbildar alla våra anställda i dataskydd och har omfattande riktlinjer och protokoll för att säkerställa att behandlingen av personuppgifter lever upp till samma höga standard inom hela vår organisation. Denna policy kommer att beskriva vilka typer av uppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem, och vilka rättigheter du har i förhållande till behandlingen av dina uppgifter.

 

3. Vilken information lämnar du själv?

3.1 Vi samlar in dina person-/företagsuppgifter för att  leverera våra tjänster till dig:

 • Dina kontaktuppgifter: namn, efternamn, företagsnamn, e-postadress, och telefonnummer.
 • Information angående de tjänster du köper av oss för att skräddarsy och anpassa tjänsterna efter dina specifika behov.
 • Dina fakturauppgifter

 

4. Vilken information samlar vi in automatiskt?

4.1 Vi vill förbättra våra digitala tjänster och applikationer.  Därför samlar vi in informationen automatiskt i form av cookies, klickström och webbanalys. Den här informationen innehåller vanligtvis inga personliga detaljer om användaren.

Klickström

När du besöker vår webbplats innebär det vanligen att följande information samlas in:

 • besökarens IP-adress
 • datum och tid för besöket
 • hänvisande URL (den sida besökaren kom ifrån)
 • besökta sidor på vår webbplats
 • information om den webbläsare som används (typ och version, operativsystem etc.).

Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats och våra mobila applikationer. Cookies är små textfiler som lagras på din enhet från webbläsaren. Vi kan använda cookies för att matcha dig med ditt konto.

Du hittar instruktioner om hur du hanterar webbläsarspecifika inställningar för cookies här:

Webbanalys

Vi använder Google analytics för att samla in information från dina besök på vår webbplats eftersom vi vill förbättra våra tjänster och ge dig bästa möjliga upplevelse.

 

5. Hur använder vi dina uppgifter?

 • För att leverera tjänsten du har beställt

Vi använder informationen vi har samlat in för att återkomma till dig med ett förslag på tjänster baserat på din offertförfrågan.  Om du väljer att godkänna offerten använder vi dina uppgifter för att leverera tjänsten du har beställt av oss. Detta inkluderar att tillgängliggöra filer för vårt produktionsteam.

 • För att leverera den bästa servicen och upplevelsen till dig.

Vi använder informationen vi har samlat in om dig för att skräddarsy våra tjänster till dig och leverera bästa möjliga digitala upplevelse. Detta inkluderar en optimering av våra tjänster och webbplatser, baserat på analytisk information som vi har samlat in från dig.

 • För att skicka nyhetsbrev till dig

Om du har lämnat ditt medgivande till att ta emot våra nyhetsbrev kommer du att få dem. Vi kan informera dig om liknande produkter, tjänster och kampanjer som vi har.  Du kan när som helst avanmäla dig från vår e-posttjänst.

 

6. Hur länge lagrar vi uppgifterna?

6.1 De uppgifter som vi samlar in, antingen direkt från våra användare, eller från någon av de tjänster som beskrivs i avsnitt 4, lagras under hela tiden som ett konto är aktivt och så länge som uppgifterna är nödvändiga, och under en viss tid efter att kontot är avaktiverat. Längden på tidsperioden efter kontots avaktiverande är beroende av uppgifternas karaktär, och varierar beroende på eventuella obligatoriska lagstadgade lagringsperioder. Den maximala perioden är 5 år.

 

7. Utlämnande av information

7.1 Vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt. Det innebär att vi inte säljer dina uppgifter till tredje part.  Dina uppgifter lämnas endast ut om det krävs enligt lag.

7.2 Vi kan använda stödtjänster som levereras av tredje part.  Detta kan omfatta tjänster i form av underhåll, analys, e-postmeddelanden eller hantering av betalningstransaktioner.  Dessa tredje parter får tillgång till de uppgifter de behöver för att kunna leverera sina tjänster.  Vi vidtar nödvändiga åtgärder för att försäkra oss om att dessa tredjepartsleverantörer skyddar dina uppgifter.

 

8. Dina rättigheter

8.1  Om du vill få åtkomst till dina uppgifter, få dem korrigerade eller borttagna, eller inlämna reservationer mot vår databehandling, kommer vi att undersöka huruvida detta är möjligt eller ej, i enlighet med våra lagliga skyldigheter, och återkomma till din förfrågan så snart som möjligt och senast en månad efter mottagandet av din förfrågan.

8.2 Användare kan få åtkomst till sina uppgifter närsomhelst från sina kontoinställningar, där användare kan se, ladda ned, ta bort eller korrigera all information som de har tillhandahållit oss.

8.3 Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har lagrat om dig, var de har samlats in, och för vilka syften de används. Du kan få information om våra lagringsperioder, vilka som mottar uppgifter om dig, i den mån som vi utlämnar eller överför dina uppgifter.

8.4 Du kan begära att få åtkomst till alla behandlade uppgifter som rör din person. Åtkomsten kan vara begränsad i fall då denna kan äventyra andra människors integritet, affärshemligheter eller immateriella rättigheter.

8.5 Du har rätt att korrigera alla uppgifter som inte längre är korrekta eller aktuella. Om du får kännedom om att uppgifter som vi lagrar om dig är felaktiga, har du rätt att få dylika uppgifter korrigerade eller borttagna.

8.6 Du har också rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter, eller mot vårt utlämnande eller vår överföring av dina uppgifter för marknadsföringssyften. Du har rätt att motta uppgifter som vi behandlar avseende din person, detta inkluderar uppgifter som har samlats in direkt från dig eller från andra parter. I händelse av att du lämnar in en dylik begäran, kommer dina uppgifter att tillhandahållas dig i ett vanligen använt digitalt transportabelt format.

8.7 Alla ärenden som avser EasyTranslates insamling och lagring av personuppgifter, dina rättigheter i enlighet med GDPR eller denna policy, hänvisas till gdpr@easytranslate.com eller till det telefonnummer som anges i avsnitt 1

8.8 Om vår insamling, lagring eller behandling av dina uppgifter väcker betänkligheter hos dig, har du rätt att skicka in ett klagomål till den danska dataskyddsmyndigheten på dt@datatilsynet.dkeller till övriga tillsynsmyndigheter i ditt land.

 

9. Informationssäkerhet

9.1 Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller otillåten förstörelse, förlust, förändring, obehörig användning, spridning eller tillgång; i synnerhet när hanteringen omfattar överföring av uppgifter via ett nätverk, och mot alla andra otillåtna former av hantering och missbruk av uppgifter.

9.2 Vår plattform finns på Amazon Web Services, vilket tillhandahåller maximal skalbarhet och säkerhet. Plattformen använder https/ssl för säker kommunikation och stöds av en brandvägg och en belastningsbalans för att säkerställa konstant tillgänglighet. Alla lösenord för kunder, översättare och EasyTranslate-anställda är krypterade, och avancerad rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC) kan tillhandahållas och anpassas. Användarinloggningar loggas med tidsstämpel och IP-adress.  Dessutom behåller webbservrar åtkomstloggar för alla förfrågningar. Källfiler och översättningar finns i en säker centraliserad lagringstjänst (S3). Alla uppgifter lagras inom EU (Dublin, Irland).

 

10. Förändringar i integritetspolicyn

10.1 Då och då kan det ske förändringar i vår integritetspolicy.  Vi inskränker inte dina rättigheter enligt den här integritetspolicyn utan ditt uttryckliga samtycke.  Vi tillkännager alla förändringar i integritetspolicyn på den här sidan, och om förändringarna är betydande meddelar vi detta på ett tydligare sätt (inklusive, för vissa tjänster, meddelande om förändringar i integritetspolicyn per e-post).