Integritetspolicy

Identitet och kontakt

Denna policy är utformad för att säkerställa insyn i EasyTranslates behandling av personlig information om individer, i alla delar av vår organisation. Beroende på sammanhanget fungerar EasyTranslate A/S (Bygmestervej 10, 2400 Köpenhamn) aningen som personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde och ansvarar därmed för behandlingen av data som samlas in och lagras via vår webbplats och andra kanaler. Vi ser till att dina uppgifter behandlas enligt tillämpliga lagar. Om du har några frågor angående denna policy, eller åberopandet av någon av de rättigheter som nämns i denna policy, kan du skicka ett e-postmeddelande till gdpr@easytranslate.com.

Hur uppfyller vi GDPR-kraven?

På EasyTranslate tar vi datasekretess och säkerhet på största möjliga allvar. Vi har implementerat lämpliga skyddsåtgärder, samt tekniska och organisatoriska åtgärder, för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säker sätt av oss. Denna policy beskriver vilka typer av uppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem och vilka rättigheter du har vad gäller behandlingen av dina uppgifter.

Syfte och rättslig grund

Vi samlar bara in information som gör det möjligt för oss att tillhandahålla de tjänster du har beställt på ett så effektivt sätt som möjligt. Därför samlar vi in dina kontaktuppgifter, dina professionella och finansiella uppgifter och ditt källmaterial. Vi använder denna information för att skapa ditt plattformskonto, hantera dina projekt, översätta ditt innehåll och skicka fakturor till dig.

Den rättsliga grunden för denna behandling återfinns i GDPR, artikel 6.1 b, vilket innebär att vår lagliga behandling baseras på att vi utför de överenskomna tjänsterna i vårt tjänsteavtal med dig. I det här fallet är vi personuppgiftsbiträdet och du är personuppgiftsansvarig.

Vilka uppgifter delar du med oss?

Vi behandlar följande uppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster:

 • Din kontaktinformation – namn, efternamn, företagsnamn, adress, e-postadress, telefonnummer och momsregistreringsnummer
 • Källfiler – kan innehålla en mängd personuppgifter som vi rekommenderar att du anonymiserar
 • Information om de tjänster du beställer av oss, för att kunna anpassa och justera våra tjänster efter dina specifika behov
 • Din faktureringsinformation

Vilka uppgifter samlar vi in automatiskt?

Vi vill förbättra våra digitala tjänster och applikationer. Därför samlar vi in vissa uppgifter automatiskt genom kakor, klickström och webbanalys.

Den rättsliga grunden för denna behandling återfinns i GDPR, artikel 6.1 f, och i detta fall är vi den personuppgiftsansvariga. Detta innebär att vi bestämmer syftet med behandlingen. Syftet anges ovan. Vi samlar information om de tjänster du köper och dina preferenser för att slutligen kunna anpassa din användarupplevelse ytterligare.

Klickströmsinformation

Ditt besök på vår webbplats resulterar vanligtvis i att följande information samlas in:

 • Besökarens IP-adress
 • Datum och tid för besöket
 • Hänvisnings-URL (webbplatsen som besökaren kommer från)
 • Vilka sidor som besöks på vår webbplats
 • Information om vilken webbläsare som används (webbläsartyp och -version, operativsystem etc.)

Kakor

Vi använder kakor på vår webbplats och i våra mobilapplikationer. Kakor är små textfiler som lagras på din enhet från webbläsaren. Vi använder kakor för att matcha dig med ditt konto.

Du hittar instruktioner om hur du hanterar webbläsarspecifika inställningar för kakor här:

Vi använder kakor från tredje parter för att förbättra vår webbplats och för att bättre förstå oss på dina preferenser. Du hittar den fullständiga listan [button-key="see-cookies"]

Om du inte vill att vi ska placera kakor på din enhet avvisar du helt enkelt rutan för kakor, men observera att detta kommer påverka webbplatsens funktionalitet. Kom ihåg att rensa din kakhistorik i webbläsaren du använder enligt beskrivningen ovan.

Webbanalys

Vi använder olika analysverktyg på vår webbplats för att samla in information från dina användarsessioner i syfte att förbättra våra tjänster och optimera din användarupplevelse. Se listan över webbanalysleverantörer [button-key="see-cookies"]

Hur använder vi dina uppgifter?

I syfte att leverera den språktjänst du beställt

Vi använder informationen vi har samlat in för att återkomma till dig med ett erbjudande baserat på din offertförfrågan. Om du väljer att godta offerten använder vi dina uppgifter för att leverera den språktjänst du beställt av oss. Detta inkluderar att göra filer tillgängliga för vårt produktionsteam.

För att översätta dina filer

När vi har kommit överens om leveransvillkoren med dig kommer en översättare att få källfilen och kommer översätta den till det överenskomna språket inom den överenskomna tidsramen. Om det går att anonymisera källfilen rekommenderar vi att du gör det innan du överför filen, för att begränsa flödet av personuppgifter (Uppgiftsbegränsning, GDPR (Art.5, 1. (c)) – till exempel om ett namn förekommer i början av ett brev. Om du inte har möjligt att anonymisera personuppgifter har vi implementerat de tekniska och organisatoriska säkerhetsrutinerna som krävs för att hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt.

För att tillhandahålla bästa möjliga service och kundupplevelse

Vi kommer att använda informationen vi har samlat in om dig för att anpassa våra tjänster för dig och tillhandahålla bästa möjliga digitala användarupplevelse. Detta innebär bland annat att vi optimerar våra tjänster och webbplatser baserat på analytisk information som samlats in från dig.

För att skicka nyhetsbrev

Om du har gett ditt samtycke till att ta emot direktmarknadsföring återfinns den rättsliga grunden för denna behandling i GDPR artikel 6.1 (a). Vi anpassar vår direktmarknadsföring baserat på din profil- och beteendeinformation inom EasyTranslate-kanalerna, i syfte att förse dig med relevanta nyheter och erbjudanden. Den rättsliga grunden för denna behandling återfinns i GDPR artikel 6.1 (f) som stipulerar att våra berättigade intressen åsidosätter dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke via www.easytranslate.com/unsubscribe

Underprocessorer

Vi använder stödtjänster som tillhandahålls av tredje parter. Detta inkluderar vår plattformsinfrastruktur, hantering av betalningstransaktioner och andra relevanta tjänster. Dessa underprocessorer får tillgång till de uppgifter de behöver för att tillhandahålla sina respektive tjänster. Du kan se en fullständig lista över underprocessorer, vilken typ av tjänst de tillhandahåller och en översikt över deras serverplatser [button-key="subprocessors"] Vi utvärderar våra underprocessorer innan vi ingår några samarbeten med dessa och ser till att all dataöverföring är juridiskt berättigad, och att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder tillämpas vid behandlingen av dina uppgifter.

Hur länge lagrar vi uppgifterna?

Uppgifterna som vi antingen samlar in direkt från våra användare eller från någon annan källa lagras under olika tidsperioder, beroende på syftet med insamlingen. Detta inkluderar uppgifter som behandlas av underprocessorer:

 • Kundkontot och alla uppgifter som är relaterade till detta konto kan raderas permanent av kunden via kundens profilinställningar. Uppgifterna kommer att raderas senast två månader efter att en begäran om radering har utfärdats.
 • Källfiler som levereras av kunden och översättningar som levereras av EasyTranslate kan raderas permanent av kunden efter ett avslutat projekt.
 • Filer på plattformen kan raderas automatiskt efter ett visst antal dagar, enligt ett avtal mellan kunden och EasyTranslate.
 • Finansiell information lagras i enlighet med tillämplig lagar.

Dina rättigheter

Om du vill få tillgång till dina uppgifter, få dem rättade eller raderade, eller har några invändningar mot vår databehandling, kan du framföra detta genom att skicka ett e-postmeddelande till gdpr@easytranslate.com. Vi kommer att undersöka huruvida det är möjligt att tillmötesgå din förfrågan enligt våra juridiska skyldigheter och återkommer så snart som möjligt och senast en månad efter att vi mottagit förfrågan. Notera att din kontoinställningssida ger dig fullständig kontroll över dina uppgifter. Gå bara till “Mitt konto” så kan du se, redigera, exportera eller radera dina uppgifter med ett klick.

Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har lagrat angående dig, var dessa samlas in och i vilket syfte de används. Du kan få information om våra lagringsperioder, vem som tar emot uppgifter om dig och i vilken utsträckning vi lämnar ut eller överför dina uppgifter.

Du kan begära att få tillgång till all information som behandlas om dig. Åtkomst kan begränsas i fall där denna åtkomst kan äventyra andras integritet, affärshemligheter eller immateriella rättigheter.

Du har rätt att korrigera all information som inte längre är korrekt eller aktuell. Om några av de uppgifter vi lagrar om dig är felaktiga har du rätt att få dessa uppgifter korrigerade eller raderade.

Du har också rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter eller mot att dina uppgifter delas eller överförs i marknadsföringsändamål. Du har rätt att ta del av alla uppgifter som vi behandlar om dig, vilket både omfattar uppgifter som samlas in direkt från dig och från andra parter. Om du gör en sådan begäran kommer dina uppgifter tillhandahållas dig i ett vanligt förekommande digitalt transportabelt format.

Alla frågor som rör EasyTranslates insamling och lagring av personuppgifter, eller dina rättigheter enligt GDPR eller denna policy, kan skickas till gdpr@easytranslate.com.

Om du har några invändningar mot vår insamling, lagring eller behandling av dina uppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till den danska uppgiftsskyddsmyndigheten (Datatilsynet) genom att skicka ett e-postmeddelande till dt@datatilsynet.dk eller till någon annan tillsynsmyndighet i ditt land.

Att rapportera överträdelser

Alla misstänkta fall av personuppgiftsintrång, i form av stöld eller olovlig delning av personuppgifter, måste omedelbart meddelas till EasyTranslate med en beskrivning av vad som inträffat. Detta kan göras genom att skicka ett e-postmeddelande till gdpr@easytranslate.com.

EasyTranslate kommer att undersöka alla rapporterade incidenter för att fastställa om ett personuppgiftsbrott har inträffat eller inte. Om det kan fastställas att ett personuppgiftsbrott har inträffat kommer EasyTranslate vidta relevanta auktoriserade åtgärder, baserat på hur känsliga personuppgifterna är, och vilken mängd personuppgifter det rör sig om.

Uppgifternas säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olovlig förstörelse, förlust, ändring, obehörig användning, utlämnande eller åtkomst; särskilt när behandlingen inbegriper överföring av data över ett nätverk, och mot alla andra olagliga former av behandling och missbruk av data.

Amazon Web Services (AWS), som är värd för vår plattform, erbjuder maximal skalbarhet och säkerhet. Detta innebär att kunden och kundens företagsdata, källfiler och översättningar lagras i en säker centraliserad lagringstjänst (S3) med AWS. Uppgifterna lagras i EU.

Ändringar av integritetspolicyn

Vår integritetspolicy kan komma att ändras då och då. Vi kommer inte att begränsa dina rättigheter enligt denna integritetspolicy utan ditt uttryckliga medgivande. Vi kommer att publicera eventuella ändringar av integritetspolicyn på denna sidan och om ändringarna är betydande kommer vi att meddela detta på ett mer direkt sätt (i vissa fall via e-postmeddelanden).

Vårt databehandlingsavtal

Om vi behandlar personuppgifter å dina vägnar bör vi ingå ett databehandlingsavtal. När man fastställer om två parter behöver ingå i ett databehandlingsavtal måste man ta hänsyn till:

 • Mängden personuppgifter
 • Personuppgifternas karaktär
 • De risker som slutanvändaren utsätts för
 • Om behandlingen är kontinuerlig

Om du, till exempel, vill att vi översätter din webbplats bör du överväga om materialet innehåller några personuppgifter, t.ex. beskrivningar av dina anställda. Om materialet inte innehåller sådana uppgifter, utan enbart företagsinformation, behöver vi inte ingå i ett databehandlingsavtal.

Om du, till exempel, kontinuerligt översätter dina anställdes pass, involverar detta uppgifter som både är känsliga och behandlas kontinuerlig och vi måste då ingå ett databehandlingsavtal.

Om du, till exempel, beställer en tolk för att tolka ett affärsmöte, behöver vi inte ingå ett databehandlingsavtal, eftersom uppgifter som utbyts under detta möte inte kommer att behandlas vidare – dessa uppgifter skulle helt enkelt täckas av det sekretessavtal (NDA) som redan ingåtts.

Om du däremot använder våra tjänster kontinuerligt och vi kontinuerligt behandlar personuppgifter från dig, måste vi ingå ett officiellt avtal.

Observera att denna lista inte är uttömmande. Om du skulle ha några funderingar angående detta, var då god och kontakta vårt kundserviceteam eller skriv direkt till gdpr@easytranslate.com.

Om din fråga rör databehandlingsavtal, var då god och kontakta vårt kundserviceteam [button-key="contact-us"]