Personvern

Begin scrolling

1. Formål og kontaktinformasjon

1.1 - Disse retningslinjene er utformet for å sikre åpenhet om EasyTranslates behandling av personopplysninger som holdes om enkeltpersoner på tvers av hele organisasjonen.  EasyTranslate A/S (Sundkaj 9, Pakhus 48, 2150 Nordhavn) er behandlingsansvarlig og er herved ansvarlig for behandling av data som vi samler inn og lagrer gjennom vår nettside eller på annen måte. Vi sikrer at dine personopplysninger behandles i henhold til gjeldende lov. For eventuelle spørsmål angående disse retningslinjene eller for å påberope seg noen av rettighetene nevnt i disse retningslinjene, vennligst kontakt vår personvernombud Morten Sørdahl ved gdpr@easytranslate.com eller ved å bruke følgende telefonnummer:

 • Norge +47 21 38 03 03

 

2. Hvordan overholder vi personvernforordningkravene (General Data Protection Regulation - GDPR-kravene)?

2.1 - Ved EasyTranslate tar vi brukernes datasikkerhet og personvern veldig seriøst. Våre tjenester er sikre, og vi har implementert tilstrekkelige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre sikkerheten til dine personopplysninger i løpet av behandlingen. Vi holder opplæring for alle våre ansatte i datasikkerhet og har omfattende retningslinjer og protokoller for å sikre at behandlingen av personopplysninger lever opp til de samme høye standarder i hele organisasjonen. Disse retningslinjene vil gi en oversikt over hvilke typer data vi behandler, hvorfor vi behandler de og hvilke rettigheter du har angående behandlingen av dine personopplysninger.

 

3. Hvilke opplysninger oppgir du selv?

3.1 - Vi samler inn personlige opplysninger om deg og virksomheten din for å levere tjenester til deg:

 • Kontaktinformasjon: fornavn, etternavn, firmanavn, e-postadresse og telefonnummer
 • Informasjon om tjenestene du kjøper av oss, slik at vi kan tilpasse tjenestene til dine spesifikke behov
 • Faktureringsinformasjon

 

4. Hvilke opplysninger samler vi inn automatisk?

4.1 - Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre digitale tjenester og programmer. Vi samler derfor inn data automatisk ved hjelp av informasjonskapsler, klikkanalyse og web analytics.  Disse dataene inneholder vanligvis ikke personlig informasjon om brukeren.

Klikkanalyse

Når du besøker nettsidene våre, samler vi vanligvis inn følgende informasjon.

 • besøkendes IP-adresse
 • dato og tidspunkt for besøket
 • URL-adressen til den henvisende siden (nettsiden den besøkende kom fra)
 • hvilke sider den besøkende er innom på nettstedet vårt
 • informasjon om nettleseren (type og versjon, operativsystem osv.).

Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på nettsidene våre og på mobilprogrammer. Informasjonskapsler er små tekstfiler som overføres gjennom nettleseren og lagres på enheten din.  Vi bruker informasjonskapsler for å koble deg opp mot kontoen din.

Du kan lese mer om hvordan du administrerer cookies til din spesifikke nettleser her:

Web analytics

Vi bruker Google Analytics til å samle inn informasjon fra brukerøkter på nettsidene våre, fordi vi ønsker å forbedre tjenestene våre og for å gi deg en best mulig opplevelse.

 

5. Hvordan bruker vi informasjon vi samler inn om deg?

 • For å levere tjenesten du bestilte

Vi bruker den innsamlede informasjonen til å levere et tilbud basert på forespørselen fra deg.  Hvis du aksepterer tilbudet, bruker vi videre informasjonen til å levere tjenesten du har bestilt fra oss. Dette inkluderer å gjøre filer tilgjengelige for vårt produksjonsteam.

 • For å levere best mulig service og brukeropplevelse

Vi bruker informasjonen vi har samlet inn om deg til å tilpasse våre tjenester etter dine behov, slik at brukeropplevelsen din blir så god som mulig. Dette inkluderer å optimalisere våre tjenester og nettsteder basert på analytisk informasjon samlet fra deg.

 • For å sende ut nyhetsbrev

Dersom du har gitt oss ditt samtykke til å sende deg nyhetsbrev, vil du motta nyhetsbrev fra oss.  Vi vil informere deg om lignende produkter, tjenester og kampanjer når disse er tilgjengelige. Du kan stoppe abonnementet på nyhetsbrevet når som helst.

 

6. Hvor lenge beholder vi informasjonen?

6.1 - Informasjonen vi samler inn enten direkte fra brukerne eller fra noen av tjenestene beskrevet i avsnitt 4, lagres så lenge en konto er aktiv og informasjonen er nødvendige, samt i en periode etter at kontoen ikke lenger er aktiv. Hvor lenge vi lagrer informasjonen etter at kontoen ikke lenger er aktiv avhenger av hvilken type data det er snakk om, og vil variere avhengig av eventuelle obligatoriske lagringsperioder fastsatt ved lov. Maksimumsperioden vil være 5 år.

 

7. Konfidensiell informasjon

7.1 - Vi behandler personlig informasjon konfidensielt.  Dette betyr at vi aldri selger informasjonen din til tredjeparter.  Vi vil kun utlevere dine data hvis vi er juridisk forpliktet til å gjøre dette.

7.2 - I noen tilfeller kan vi bruke tjenester som leveres av tredjeparter.  Dette kan for eksempel omfatte vedlikeholdstjenester, analysetjenester, e-posttjenester og håndtering av betalingstransaksjoner. I slike tilfeller vil tredjepartene få tilgang til data som er nødvendige for at de skal kunne levere de aktuelle tjenestene.  Vi gjennomfører nødvendige tiltak for å sørge for at aktuelle tredjepartsleverandører beskytter dataene dine.

 

8. Dine rettigheter

8.1 - Hvis du ønsker å få tilgang til dataene dine, få dem rettet eller slettet eller ta eventuelle forbehold mot vår databehandling, vil vi undersøke om dette er mulig i henhold til våre juridiske forpliktelser, og komme tilbake til din forespørsel så snart som mulig og senest en måned etter at vi mottar forespørselen din.

8.2 - Brukerne kan når som helst få tilgang til dataene deres ved å gå inn på deres kontoinnstillinger, der brukere kan se, laste ned, slette eller rette opp informasjonen de har oppgitt.

8.3 - Du har rett til å bli informert om hvilke data vi har lagret om deg, hvor de samles inn og hva de blir brukt til. Du kan bli informert om våre lagringsperioder,  hvem som mottar data om deg, i den grad vi utleverer eller overfører dataene dine.

8.4 - Du kan be om å få tilgang til alle personopplysninger som behandles om deg. Tilgang kan begrenses hvis det kan kompromittere andres privatliv, forretningshemmeligheter eller immaterielle rettigheter.

8.5 - Du har rett til å rette opp eventuell informasjon som ikke lenger er korrekt eller aktuell. Hvis du blir klar over at noen av dataene vi lagrer om deg er feil, har du rett til å få slik informasjon korrigert eller slettet.

8.6 - Du har også rett til å motsette deg vår behandling av dine data, eller vår utlevering eller overføring av dine data til markedsføringsformål. Du har rett til å motta data vi behandler om deg, inkludert data du selv har oppgitt eller som vi har samlet inn fra andre parter. I tilfelle du legger inn en slik forespørsel, vil dataene dine bli gitt til deg ved et vanlig digitalt transportabelt format.

8.7 - Eventuelle saker knyttet til EasyTranslates innsamling og lagring av personopplysninger dine rettigheter under GDPR eller disse retningslinjene, kan rettes til gdpr@easytranslate.com eller til telefonnummeret som er oppført i avsnitt 1.

8.8 - Hvis vår innsamling, lagring eller behandling av dine opplysninger skulle gi anledning til bekymring, har du rett til å sende inn en klage til det danske Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk eller til hvilken som helst annen tilsynsmyndighet i ditt land.

 

9. Sikkerhet

9.1 - Vi gjennomfører nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger mot tilfeldig eller ulovlig ødeleggelse, tap, endring, uautorisert bruk, utlevering eller tilgang; særlig når behandlingen innebærer overføring av data over et nettverk, og mot alle andre ulovlige former for behandling og misbruk av data.

9.2 - Amazon Web Services er vert for vår plattform, hvilket gir maksimal skalerbarhet og sikkerhet. Plattformen bruker https / ssl for sikker kommunikasjon og støttes av en brannmur og en lastbalanser for å sikre konstant tilgjengelighet. Alle passord for klienter, oversettere og EasyTranslate-ansatte er kryptert, og en avansert rollebasert tilgangskontroll (“advanced role-based access control” - RBAC) kan tilbys og tilpasses. Brukerinnlogginger er logget med tidsstempel og IP-adresse. I tillegg beholder webservere tilgangslogger for alle forespørsler. Kildefiler og oversettelser er lagret på en sikker, sentralisert lagringstjeneste (S3). All data er lagret i EU (Dublin, Irland).

 

10. Endringer av retningslinjer for personvern

10.1 - Våre retningslinjer for personvern kan endres fra tid til annen.  Vi vil ikke redusere rettighetene dine i henhold til disse retningslinjene for personvern, uten at du har gitt oss ditt uttrykkelige samtykke til dette. Vi legger ut varsel om aktuelle personvernendringer på denne siden, og hvis endringene er omfattende, vil vi varsle på en mer iøynefallende måte (i visse tjenester kan dette omfatte e-postvarsling).