accounts_image_section_1-01.png

Kontostruktur

Når du oppretter en konto hos EasyTranslate, skaper du et rom som deles med de avdelingene og teammedlemmene du velger. I dette rommet er hvert medlem med tilgang en bruker. Strukturen gjør at du får mer fleksibilitet og at du kan tilpasse kontoen din slik at den speiler strukturen i din egen organisasjon. Innenfor den overordnede kontoen kan du legge til så mange underkontoer du ønsker. Disse kan representere forskjellige avdelinger, emner eller kunder. Hver konto og underkonto har sitt eget oversettelsesteam, faktureringsmetode, prosjekter og prisliste – disse deles ikke på tvers av kontoer. Hver konto er et sted der man kommuniserer og bringer sammen team på tvers av avdelinger, slik at alle kan følge med på prosjekter som er relevante for dem.

Brukerstruktur

Hvert medlem som har tilgang til kontoen din eller en delkonto, er en bruker. Din bedrift bestemmer hvilke tillatelser og roller som skal tildeles hver bruker. Dette kan tilpasses fullt ut for å gjøre det enklere å organisere prosjekter. Du kan angi forskjellige parametere for hver bruker, og bestemme hvilke tilgangspunkter hver bruker skal ha. Du kan også angi separate faktureringsmetoder og prosjekter for hver bruker. Rollen som Teamadministrator er ikke begrenset til én person – tildel den til så mange brukere som du ønsker, for å gi dem muligheten til å administrere brukere, faktureringsmetoder og opprette underkontoer. Ved å kunne tilpasse plattformen til den interne strukturen i bedriften din får du raskere tilgang til prosjekter og informasjon.

accounts_image_section_2-01.png