Privacybeleid

Begin scrolling

1. Doel en contact

1.1 - Dit beleid is bedoeld om transparantie te garanderen met betrekking tot alle verwerking door EasyTranslate van persoonlijke informatie die wordt bewaard over personen binnen onze organisatie.  EasyTranslate A / S (Sundkaj 9, Pakhus 48, 2150 Nordhavn) is de gegevensbeheerder en is hierbij verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die we via onze website of anderszins verzamelen en opslaan. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens worden verwerkt volgens toepasselijke wetgeving.  Voor vragen over dit beleid of een beroep op één van de rechten die in dit beleid worden vermeld, kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke gegevensbescherming Morten Sørdahl via gdpr@easytranslate.com of door het volgende telefoonnummer te gebruiken:

 • Nederland +31 20 808 3603

 

2. Hoe voldoen we aan de GDPR-vereisten?

2.1 - Bij EasyTranslate nemen we de gegevensbeveiliging en de privacy van onze gebruikers zeer serieus. Onze diensten zijn beveiligd en we hebben voldoende technische en organisatorische maatregelen doorgevoerd om de veiligheid van uw gegevens tijdens onze verwerking te garanderen. We vormen al onze medewerkers in gegevensbescherming en hebben uitgebreide richtlijnen en protocollen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonlijke informatie voldoet aan dezelfde strenge normen binnen onze hele organisatie. In dit beleid wordt beschreven welke soorten gegevens we verwerken, waarom we deze verwerken en welke rechten u hebt met betrekking tot de verwerking van uw gegevens.

 

3. Welke gegevens verschaft u zelf?

3.1 - Wij verzamelen uw persoonlijke / bedrijfsgegevens om onze diensten aan u te leveren:

 • Uw contactgegevens: naam, achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer
 • Informatie over de dienstverleningen die u bij ons koopt om de diensten aan uw specifieke behoeften aan te passen
 • Uw factuurgegevens

 

4. Welke gegevens verzamelen wij automatisch?

4.1  - We willen onze digitale services en applicaties verbeteren. Daarom verzamelen we de gegevens automatisch in de vorm van cookies, click-stream en webanalytics. Deze gegevens bevatten gewoonlijk geen persoonlijke details over de gebruiker.

Click-stream data

Uw bezoek aan onze website resulteert meestal in het verzamelen van de volgende informatie.

 • het IP-adres van de bezoeker
 • de datum en tijd van het bezoek
 • de verwijzings-URL (de site waarvan de bezoeker afkomstig is)
 • de pagina's die op onze website zijn bezocht
 • informatie over de gebruikte browser (browsertype en -versie, besturingssysteem, enz.).

Cookies

We gebruiken cookies op onze website en mobiele applicaties. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen via de webbrowser. We kunnen cookies gebruiken om u aan uw account te koppelen.

U kunt hier informatie over het beheren van de cookie-instellingen van uw browser vinden:

Webanalyses

We gebruiken Google analytics om informatie uit uw gebruikerssessies op onze website te verzamelen, omdat we onze diensten willen verbeteren en u een zo goed mogelijke ervaring willen bieden.

 

5. Hoe gebruiken we uw gegevens?

 • Om de door u bestelde dienstverlening te leveren

We zullen de informatie die we hebben verzameld gebruiken om u te benaderen met servicevoorstellen in verband met uw offerteaanvraag. Als u ervoor kiest om de offerte te accepteren, zullen wij uw gegevens gebruiken om de door u bij ons bestelde dienstverlening af te leveren. Dit omvat het beschikbaar stellen van bestanden voor ons productieteam.

 • Om de beste service en ervaring te leveren

We zullen de informatie die we over u hebben verzameld, gebruiken om onze services voor u op maat te maken en de best mogelijke digitale ervaring te bieden. Dit omvat het optimaliseren van onze diensten en websites op basis van analytische informatie die over u is verzameld.

 • Om u nieuwsbrieven te sturen

Als u toestemming heeft gegeven om onze nieuwsbrieven te ontvangen, dan krijgt u deze. We kunnen u informeren over vergelijkbare producten, diensten en campagnes die we eventueel hebben. U kunt zich op ieder moment onze e-mailservice stopzetten.

 

6. Hoe lang bewaren we de gegevens?

6.1 - De gegevens die we ofwel rechtstreeks van onze gebruikers of van de dienstverleningen (die in sectie 4 worden beschreven) verzamelen, worden opgeslagen gedurende de hele periode dat een account actief is en de gegevens nodig zijn, en gedurende een tijdsperiode nadat de account gedesactiveerd is. De periode erna hangt af van de aard van de gegevens en zal, afhankelijk van eventuele verplichte perioden van aanhouden die bij de wet zijn vastgelegd. De maximale periode is 5 jaar.

 

7. Vrijgeven van informatie

7.1 - Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijke wijze. Dit betekent dat we uw gegevens niet aan derden verkopen. Uw gegevens worden alleen bekendgemaakt indien dit wettelijk vereist is.

7.2 - We kunnen ondersteunende diensten van derden gebruiken. Dit kan onderhoudsdiensten, analyseservices, e-mailberichtdiensten en de verwerking van betalingstransacties omvatten. Deze derde partijen krijgen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun diensten te verlenen. Wij treffen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze externe leveranciers uw gegevens beschermen.

 

8. Uw rechten

8.1 - Als u toegang wilt krijgen tot uw gegevens, ze wilt laten corrigeren of verwijderen of een reservering wilt maken voor onze gegevensverwerking, zullen we onderzoeken of dit mogelijk is volgens één van onze wettelijke verplichtingen en zo snel mogelijk reageren op uw verzoek en dit uiterlijk een maand nadat we uw verzoek hebben ontvangen.

8.2 - Gebruikers hebben op elk moment toegang tot hun gegevens via hun accountinstellingen, waar gebruikers alle informatie die ze ons hebben verstrekt kunnen zien, downloaden, verwijderen of corrigeren.

8.3 - U hebt het recht geïnformeerd te worden, welke gegevens wij over u hebben opgeslagen, waar ze zijn verzameld en waarvoor ze worden gebruikt. U kunt worden geïnformeerd over onze bewaartermijnen, wie gegevens over u ontvangt, voor zover wij uw gegevens vrijgeven of overdragen.

8.4 - U kunt een verzoek indienen om toegang te verkrijgen tot alle gegevens die met betrekking tot uw persoon zijn verwerkt. Toegang kan worden beperkt in gevallen waarin het de privacy van anderen, bedrijfsgeheimen of immateriële rechten in gevaar kan brengen.

8.5 - U hebt het recht om informatie te corrigeren die niet langer correct of actueel is. Als u merkt dat één van de gegevens die we over u opslaan onjuist is, hebt u het recht om dergelijke informatie te laten corrigeren of te laten verwijderen.

8.6 - U hebt ook het recht om bezwaar aan te tekenen tegen onze verwerking van uw gegevens, of aan onze ontsluiting of overdracht van uw gegevens voor marketingdoeleinden. U hebt het recht om gegevens te ontvangen die wij verwerken met betrekking tot uw persoon, inclusief de gegevens die rechtstreeks over u of via andere partijen zijn verzameld. In het geval dat u een dergelijk verzoek indient, worden uw gegevens aan u aangeboden op een algemeen gebruikt digitaal transporteerbaar formaat.

8.7 - Alle zaken met betrekking tot het verzamelen en opslaan van persoonlijke informatie door EasyTranslate, uw rechten onder de AVG of dit beleid, kunnen worden gericht aan gdpr@easytranslate.com of via het telefoonnummer vermeld in sectie 1.

8.8 - Als onze inzameling, opslag of verwerking van uw gegevens vragen bij u zou oproepen, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij het Deense Data Protection Agency viadt@datatilsynet.dk of een andere toezichthoudende instantie in uw land.

 

9. Beveiliging van de informatie

9.1 - Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of toegang; met name wanneer de verwerking de transmissie van gegevens via een netwerk omvat en tegen alle andere onwettige vormen van verwerking en misbruik van gegevens.

9.2 - Ons platform wordt gehost door Amazon Web Services, dat maximale schaalbaarheid en beveiliging biedt. Het platform gebruikt https / ssl voor veilige communicatie en wordt ondersteund door een firewall en een load-balancer om een constante beschikbaarheid te garanderen. Alle wachtwoorden voor klanten, vertalers en EasyTranslate-medewerkers zijn gecodeerd en een geavanceerde role-based access control (RBAC) kan worden uitgevoerd en aangepast. Gebruikersaanmeldingen worden geregistreerd met tijdstempel en IP-adres. Bovendien houden webservers toegangslogboeken bij van alle verzoeken. Bronbestanden en vertalingen worden gehost in een beveiligde centrale opslagdienst (S3). Alle gegevens worden opgeslagen in de EU (Dublin, Ierland).

 

10. Wijzigingen in het privacybeleid

10.1 - Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd veranderen. We zullen uw rechten onder dit privacybeleid niet verminderen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We zullen wijzigingen in het privacybeleid op deze pagina plaatsen en, indien de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we een meer expliciete kennisgeving doen (inclusief, in bepaalde diensten, kennisgeving via e-mail van wijzigingen in het privacybeleid).