Privacybeleid

Identiteit en contact

Dit privacy- en gegevensbeleid is ontworpen om transparantie te garanderen bij de verwerking door EasyTranslate van alle persoonsgegevens die worden bewaard over personen in onze organisatie. Afhankelijk van de context treedt EasyTranslate A/S (Bygmestervej 10, 2400 Copenhagen) op als gegevensbeheerder of de gegevensverwerker en is hierbij verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die via onze website en andere kanalen worden verzameld en opgeslagen. Wij garanderen dat uw gegevens volgens de toepasselijke wetgeving worden verwerkt. Voor vragen over dit beleid of het uitoefenen van een van de rechten die in dit beleid worden genoemd, kunt u mailen naar gdpr@easytranslate.com.

Hoe voldoet EasyTranslate aan de GDPR/AVG-vereisten?

Bij EasyTranslate staan privacy en veiligheid van uw gegevens centraal. Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen en technische en organisatorische maatregelen getroffen om de veiligheid van uw gegevens tijdens onze verwerking te waarborgen. In dit privacy- en gegevensbeleid wordt beschreven welke soorten gegevens we verwerken, waarom we ze verwerken en wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van uw gegevens.

Doel en rechtsgrondslag

We verzamelen alleen informatie die ons in staat stelt om de door u gevraagde dienst(en) zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Daarom verzamelen wij uw contactgegevens, professionele en financiële gegevens en uw bronbestanden. Wij gebruiken deze informatie om uw account op het platform aan te maken, uw projecten te beheren, de vertalingen uit te voeren en u facturen te sturen.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6(1) b van de AVG, wat betekent dat onze rechtmatige verwerking is gebaseerd op het uitvoeren van de in onze serviceovereenkomst met u overeengekomen diensten. In dat geval zijn wij de verwerker en u de beheerder.

Welke gegevens deelt u met ons?

Wij verwerken de volgende gegevens om onze diensten aan u te kunnen leveren:

 • Uw contactgegevens: naam, achternaam, bedrijfsnaam, adres, e-mail, telefoonnummer en btw-nummer
 • Bronbestanden: kunnen verschillende persoonlijke gegevens bevatten, die wij u aanraden te anonimiseren
 • Informatie over de diensten die u bij ons aankoopt, om deze op uw maat en specifieke behoeften af te stemmen
 • Uw factuurgegevens

Welke gegevens verzamelen we automatisch?

Wij willen onze digitale services en applicaties optimaliseren. Daarom verzamelen we automatisch enkele gegevens in de vorm van cookies, click-stream en webanalyses.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6(1) f van de AVG, hierin zijn wij de verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat wij het doel van de verwerking bepalen. Het doel staat hierboven vermeld. We leren over de diensten die u afneemt, uw voorkeuren en passen uiteindelijk uw ervaring nog verder aan.

Click-stream gegevens

Uw bezoek aan onze website resulteert meestal in het verzamelen van de volgende informatie:

 • Het IP-adres van de bezoeker
 • Datum en tijdstip van het bezoek
 • De verwijzings-URL (de site waar de bezoeker vandaan komt)
 • De pagina's die op onze website zijn bezocht
 • Informatie over de gebruikte browser (browsertype en -versie, besturingssysteem, etc.)

Cookies

We gebruiken cookies op onze website en mobiele applicaties. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via de webbrowser op uw apparaat worden opgeslagen. We kunnen cookies gebruiken om u te matchen met uw account.

U kunt hier instructies terugvinden voor het beheren van browser-specifieke cookie-instellingen:

Wij gebruiken cookies van derden om onze website te optimaliseren en om meer te weten te komen over uw voorkeuren. [button-key="see-cookies"] kunt u de volledige lijst raadplegen.

Als u niet wil dat wij cookies op uw apparaat plaatsen, kunt u de cookie-box gewoon weigeren. Gelieve er rekening mee te houden dat dit invloed heeft op de functionaliteit van de site. Vergeet niet uw cookiegeschiedenis te wissen in de browser die u gebruikt, zoals hierboven beschreven.

Web analytics

We gebruiken verschillende analysehulpmiddelen op onze website om informatie te verzamelen over uw gebruikerssessies, omdat we onze diensten willen optimaliseren en u de best mogelijke browse-ervaring willen bieden. [button-key="see-cookies"] vindt u de lijst van web analytics providers.

Hoe gebruiken we uw gegevens?

Om de door u bestelde taalservice te leveren

We zullen de informatie die we over u hebben verzameld, gebruiken om u te contacteren voor dienstvoorstellen, op basis van uw offerteaanvraag. Als u ervoor kiest om deze offerte te accepteren, zullen we uw gegevens gebruiken om de taalservice te leveren die u bij ons besteld hebt. Hieronder valt het beschikbaar stellen van bestanden voor ons productieteam.

Om uw bestanden te vertalen

Wanneer we met u de leveringsvoorwaarden zijn overeengekomen, ontvangt een vertaler het bronbestand en vertaalt hij dit binnen de afgesproken deadline naar de overeengekomen doeltaal. Als het mogelijk is om het bronbestand te anonimiseren, raden we u sterk aan dit te doen, voordat u het bestand overdraagt. Zo kunt u de stroom van persoonsgegevens minimaliseren (Gegevensminimalisering, GDPR/AVG (Art.5, 1. (c)). Dit kan bijvoorbeeld gaan over een naam die in de kop van een brief staat. Als u niet in de mogelijkheid bent om te anonimiseren, beschikken wij over de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens veilig te verwerken.

Om u de beste service en ervaring te bieden

We zullen de informatie die we over u hebben verzameld gebruiken om onze diensten voor u te personaliseren en u de best mogelijke digitale ervaring te bieden. Dit omvat het optimaliseren van onze diensten en websites, op basis van analytische informatie die we over u hebben verzameld.

Om uw nieuwsbrieven te sturen

Indien u toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van direct marketing, is de wettelijke basis voor deze verwerking artikel 6 (1) (a) van de GDPR / AVG. We zullen deze direct marketing personaliseren op basis van uw profiel en gedragsinformatie op de EasyTranslate-kanalen, om u relevant nieuws en aanbiedingen te sturen. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6 (1) f van de GDPR / AVG, waar onze legitieme belangen zwaarder wegen dan uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden.

U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken op www.easytranslate.com/unsubscribe.

Subverwerkers

Wij gebruiken ondersteunende diensten die door derden worden geleverd. Dit omvat onze platforminfrastructuur, de afhandeling van het betalingsverkeer en andere relevante diensten. Deze subverwerkers krijgen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun respectievelijke diensten te leveren. vindt u de volledige lijst van subverwerkers, het type dienst dat zij leveren en een overzicht van hun serverlocaties. Wij beoordelen onze subverwerkers voor elke opdracht en zorgen ervoor dat de wettelijke basis voor een bepaalde gegevensoverdracht en de juiste technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking van uw gegevens aanwezig zijn.

Hoe lang bewaren we de gegevens?

De gegevens die we rechtstreeks via onze gebruikers of via een andere bron verzamelen, worden opgeslagen gedurende verschillende tijdsperioden, in overeenstemming met de gegeven functie. Dit omvat gegevens die worden verwerkt door subverwerkers:

 • Het klantaccount en alle gegevens daaronder kunnen door de klant permanent worden verwijderd via de profielinstellingen van de klant. De gegevens worden uiterlijk 2 maanden na het verzoek tot verwijdering verwijderd.
 • Bronbestanden geleverd door de klant en vertalingen geleverd door EasyTranslate, kunnen permanent door de klant worden gewist bij afronding van de bestelling.
 • Bestanden op het platform kunnen na een specifiek aantal dagen automatisch worden gewist, volgens een overeenkomst tussen de klant en EasyTranslate.
 • Financiële gegevens worden opgeslagen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Uw rechten

Als u toegang wil krijgen tot uw gegevens, deze wil laten corrigeren of verwijderen of een bezwaar wil maken tegen onze gegevensverwerking, kunt u uw verzoek indienen door een e-mail te sturen naar gdpr@easytranslate.com. Wij zullen onderzoeken of dit volgens onze wettelijke verplichtingen mogelijk is en zullen zo spoedig mogelijk en uiterlijk een maand na ontvangst van uw verzoek reageren. Op de pagina Accountinstellingen hebt u de volledige controle over uw gegevens. Als u naar "Mijn account" gaat, kunt u uw gegevens bewerken, exporteren en verwijderen met één druk op de knop.

U hebt het recht om te worden geïnformeerd over welke gegevens we van u hebben opgeslagen, waar ze worden verzameld en waarvoor ze worden gebruikt. U kunt worden geïnformeerd over onze bewaartermijnen, wie er gegevens over u ontvangt, voor zover wij uw gegevens vrijgeven of overdragen.

U kunt vragen om toegang te krijgen tot alle verwerkte gegevens met betrekking tot uw persoon. De toegang worden beperkt in gevallen waarin het de privacy, handelsgeheimen of immateriële rechten van anderen in gevaar kan brengen.

U hebt het recht om informatie recht te zetten, die niet langer juist of actueel is. Als u vaststelt dat de gegevens die wij over u opslaan, onjuist zijn, hebt u het recht om dergelijke informatie te laten rechtzetten of verwijderen.

U hebt eveneens het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw gegevens of tegen onze openbaarmaking of overdracht van uw gegevens voor marketingdoeleinden. U hebt het recht om alle gegevens te ontvangen die we verwerken met betrekking tot uw persoon, inclusief gegevens die rechtstreeks via uzelf of via andere partijen zijn verzameld. In het geval dat u een dergelijk verzoek indient, worden uw gegevens aan u verstrekt in een veelgebruikt digitaal transporteerbaar formaat.

Alle kwesties met betrekking tot het door EasyTranslate verzamelen en opslaan van persoonsgegevens, uw rechten onder de GDPR/AVG-wetgeving of dit privacy- en gegevensbeleid, kunnen per e-mail worden gemeld aan gdpr@easytranslate.com.

Als het door EasyTranslate verzamelen, opslagen of verwerken van uw gegevens u aanleiding geeft tot bezorgdheid, hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij het Deense Agentschap voor gegevensbescherming (Datatilsynet), via e-mail naar dt@datatilsynet.dk of bij enige andere toezichthoudende autoriteit in uw land.

Meldprocedure Inbreuk op persoonsgegevens

Elke persoon die vermoedt dat een inbreuk op de persoonsgegevens heeft plaatsgevonden als gevolg van diefstal of blootstelling van persoonsgegevens, moet onmiddellijk EasyTranslate op de hoogte stellen, met een beschrijving van wat er is voorgevallen. De kennisgeving van het incident kan worden gedaan door te mailen naar gdpr@easytranslate.com.

EasyTranslate zal alle gemelde incidenten onderzoeken, om te bevestigen of er een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden. Als een inbreuk op persoonsgegevens wordt bevestigd, zal EasyTranslate de relevante geautoriseerde procedure volgen op basis van de ernst en de hoeveelheid van de betrokken persoonsgegevens.

Veiligheid van de gegevens

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerd gebruik, openbaarmaking of toegang – in het bijzonder wanneer de verwerking de overdracht van gegevens via een netwerk inhoudt – en tegen alle andere illegale verwerkingsvormen en misbruik van gegevens.

Ons platform wordt gehost bij Amazon Web Services (AWS), voor maximale schaalbaarheid en beveiliging. Dit betekent dat de gegevens, bronbestanden en vertalingen van de klant en het bedrijf van de klant worden gehost in een beveiligde gecentraliseerde opslagservice (S3) met AWS. De gegevens worden opgeslagen in de EU.

Wijzigingen privacybeleid

Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We zullen uw rechten in dit privacybeleid niet verminderen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Elke mogelijke wijziging in het privacybeleid zal door ons op deze pagina worden vermeld. Als het gaat om belangrijke wijzigingen, zullen we een meer prominente kennisgeving doen (inclusief, voor bepaalde gevallen, e-mailmeldingen over wijzigingen in het privacybeleid).

Onze gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA)

Als we namens u persoonsgegevens verwerken, moeten we een gegevensbeschermingsovereenkomst (DPA) aangaan. Wanneer u afweegt of we al dan niet een DPA moeten sluiten, moet u rekening houden met volgende factoren:

 • De hoeveelheid persoonsgegevens
 • De aard van de persoonsgegevens
 • De risico's van de eindgebruiker
 • De continuïteit van de verwerking

Als u bijvoorbeeld wil dat wij uw website vertalen, overweeg dan of er persoonsgegevens in de content voorkomen, bijvoorbeeld beschrijvingen van uw werknemers. Als dit niet het geval is en u enkel bedrijfsinformatie vermeldt op uw website, moeten we geen DPA sluiten.

Als u bijvoorbeeld doorlopend vertalingen hebt van paspoorten van reizende werknemers, is de aard van de gegevens zowel 'gevoelig' als continu en moeten we een DPA sluiten.

Als u eenmalig een tolk bestelt om bijvoorbeeld tijdens een zakelijke vergadering te vertolken, hoeven we geen DPA te sluiten, aangezien de gegevens niet verder verwerkt zullen worden. In dit geval is een geheimhoudingsverklaring (NDA) toereikend.

Indien u wel doorlopend gebruik maakt van onze diensten en we continu persoonsgegevens verwerken, moeten we een officiële overeenkomst sluiten.

Houd er rekening mee dat deze lijst niet volledig is. Neem bij twijfel contact op met ons klantensuccesteam of mail rechtstreeks naar gdpr@easytranslate.com.

Neem voor de DPA [button-key="contact-us"] contact op met ons klantensuccesteam.