Privatlivspolitik

Identitet og kontakt

Denne politik er udarbejdet med henblik på at sikre gennemsigtighed i EasyTranslates behandling af alle de personlige oplysninger, som vi opbevarer på tværs af hele organisationen. Afhængigt af konteksten fungerer EasyTranslate A/S (Bygmestervej 10, 2400 København) som dataansvarlig eller databehandler og er således ansvarlig for behandlingen af de data, der indhentes og opbevares gennem vores hjemmeside og andre kanaler. Vi sikrer, at dine data bliver behandlet i henhold til gældende lovgivning. Hvis du har spørgsmål til denne politik eller ønsker at påberåbe dig nogle af de rettigheder, der er nævnt i denne politik, bedes du sende os en e-mail til gdpr@easytranslate.com.

Hvad gør vi for at overholde databeskyttelsesforordningen?

Hos EasyTranslate er databeskyttelse og datasikkerhed altafgørende. Vi har implementeret fornødne tekniske, organisatoriske og sikkerhedsforanstaltninger til at kunne garantere beskyttelsen af dine data, som vi behandler. Denne politik indeholder oplysninger om, hvilke typer data, vi behandler, hvorfor vi behandler dem, og hvilke rettigheder du har i forhold til behandlingen af dine data.

Formål og retsgrundlag

Vi indhenter kun oplysninger, der gør det muligt for os at udføre de ydelser, du har anmodet om, på den mest effektive måde. Det er derfor vi indhenter dine kontaktoplysninger, virksomhedsoplysninger og finansielle data, samt dine kildefiler. Vi bruger disse oplysninger til at oprette din konto på platformen, håndtere dine projekter, lave oversættelser og sende dig fakturaer.

Retsgrundlaget for denne behandling er Artikel 6, stk. 1, litra b i databeskyttelsesforordningen i den forstand, at vi har ret til at behandle dine data som led i udførelsen af de aftalte ydelser i vores serviceaftale med dig. I dette tilfælde er vi Behandleren, og du er den Ansvarlige.

Hvilke data deler du med os?

Vi behandler følgende data for at levere vores serviceydelser til dig:

 • Din kontaktinformation - fornavn, efternavn, firmanavn, e-mail, telefonnummer og CVR-nummer
 • Kildefiler - kan indeholde mange forskellige personlige oplysninger, som vi anbefaler, at du anonymiserer
 • Information om den service, du køber hos os, for at tilpasse vores serviceydelser til dine specifikke behov
 • Dine faktureringsoplysninger

Hvilken type data indhenter vi automatisk?

Vi ønsker at forbedre vores digitale serviceydelser og programmer. Det er årsagen til, at vi indhenter nogle data automatisk i form af cookies, click-stream og anden webanalyse.

Retsgrundlaget for denne behandling er Artikel 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen, og i denne sammenhæng er vi den Ansvarlige. Det betyder, at det er os, der bestemmer formålet med behandlingen. Formålet er beskrevet ovenfor. Vi lærer, hvilke serviceydelser du køber, og hvilke præferencer du har, og ultimativt tilpasser vi din oplevelse endnu mere.

Click-stream data

Når du besøger vores hjemmeside, indhenter vi typisk følgende oplysninger:

 • Den besøgendes IP-adresse
 • Datoen og tidspunktet for besøget
 • Web-adressen, du kommer fra (URL)
 • De sider, du har besøgt på hjemmesiden
 • Information om den browser, du bruger (browsertype og version, operativsystem osv.)

Cookies

Vi anvender cookies på vores hjemmeside og på vores mobil-apps. Cookies er små tekstfiler, som gemmes på din enhed fra webbrowseren. Vi kan bruge cookies til at matche dig med din konto.

Du kan finde information om de forskellige browserspecifikke cookie-indstillinger her:

Vi bruger tredjeparts-cookies for at forbedre vores hjemmeside og for at lære dine præferencer at kende. Du kan finde den fuldstændige liste .

Hvis du ikke ønsker, at vi lægger cookies på din enhed, kan du bare afvise i cookie-boksen, men vær opmærksom på, at dette kan have betydning for hjemmesidens funktionalitet. Husk at slette din cookie-historik i den browser, du bruger, som beskrevet ovenfor.

Webanalyse

Vi anvender forskellige analyseværktøjer på vores hjemmeside for at indhente information fra dine brugersessioner, fordi vi ønsker at forbedre vores ydelser og give dig den bedst mulige oplevelse. Find listen over udbydere af webanalyser .

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Til at levere den service, du har bestilt

Vi bruger den information, vi har indhentet, til at vende tilbage til dig med tilbud baseret på din forespørgsel. Hvis du vælger at acceptere tilbuddet, vil vi bruge dine oplysninger til at levere den sprogservice, du har bestilt hos os. Dette indbefatter at gøre dine filer tilgængelige for vores produktionsteam.

Til at oversætte dine filer

Når vi har aftalt leveringsbetingelserne med dig, vil en oversætter få udleveret kildefilen og oversætte den til det aftalte sprog inden for den aftalte deadline. Hvis det er muligt at anonymisere kildefilen, opfordrer vi dig til at gøre dette, før du sender filen, for at minimere strømmen af personlige oplysninger (dataminimering, databeskyttelsesforordningen (Art. 5, stk. 1, litra c)). Det kunne f.eks. være, hvis der er et navn i overskriften på et brev. Hvis det ikke er muligt at anonymisere, har vi tekniske og organisatoriske foranstaltninger på plads til at behandle dine personlige data sikkert.

Til at levere den bedste service og oplevelse til dig

Vi bruger den information, vi har indhentet om dig, til at skræddersy vores services til dig og levere den bedst mulige digitale oplevelse. Dette omfatter optimering af vores services og hjemmeside baseret på analysemateriale indhentet fra dig.

Til at sende dig nyhedsbreve

Hvis du har givet din tilladelse til at modtage direkte marketing, er det juridiske grundlag for denne behandling databeskyttelsesforordningen Artikel 6 (1) (a). Vi personaliserer den direkte marketing baseret på din profil og informationen om din adfærd på EasyTranslates kanaler for at give dig relevante nyheder og tilbud. Retsgrundlaget for denne databehandling er Artikel 6, stk. 1, litra f i databeskyttelsesforordningen, hvor vores lovbestemte rettigheder tilsidesætter dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder.

Du kan til enhver tid trække dit tilsagn tilbage på www.easytranslate.com/unsubscribe.

Underkontraherende registerførere

Vi benytter os af understøttende serviceydelser leveret af tredjeparter. Dette omfatter vores platforms infrastruktur, håndtering af betalingstransaktioner og andre relevante serviceydelser. Disse underkontraherende registerførere har adgang til de oplysninger, de skal bruge for at kunne udføre deres respektive arbejde. Se hele listen over underkontraherende registerførere, den type service de leverer og et overblik over deres serverplaceringer Vi vurderer vores underkontraherende registerførere, inden vi hyrer dem, og sikrer, at det juridiske grundlag for en given dataoverførsel samt egnede tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at behandle dine data er til stede.

Hvor lang tid gemmer vi oplysningerne?

Dataene, som vi indhenter enten direkte fra vores brugere eller fra en anden kilde, gemmes i varierende tidsperioder alt efter, hvad de bruges til. Dette gælder også for data, der behandles af underkontraherede registerførere:

 • Kundekontoen og alle data derunder kan slettes permanent af kunden via kundens profilindstillinger. Dataene vil blive slettet senest 2 måneder efter anmodningen om sletning.
 • Kildefiler leveret af kunden og oversættelser leveret af EasyTranslate kan slettes permanent af kunden, når ordren er fuldført.
 • Filer på platformen kan slettes automatisk efter et bestemt antal dage efter aftale mellem kunden og EasyTranslate.
 • Finansielle data vil blive opbevaret i henhold til gældende lovgivning.

Dine rettigheder

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem berigtiget eller slettet, eller hvis du har nogle forbehold over for vores databehandling, kan du sende din anmodning via e-mail til gdpr@easytranslate.com. Vi vil undersøge, om vi kan imødekomme den eller ej, afhængigt af vores juridiske forpligtelser, og vende tilbage vedrørende din anmodning så hurtigt som muligt og ikke senere end en måned efter, vi har modtaget den. Bemærk, at du har fuld kontrol over dine personlige oplysninger i dine kontoindstillinger. I "Min konto" kan du se, redigere, eksportere og slette dine oplysninger med et tryk på en knap.

Du har ret til at blive informeret om, hvilke oplysninger, vi har gemt om dig, hvor vi har indhentet dem, og hvad de bliver brugt til. Du kan få information om, hvor lang tid, vi opbevarer oplysningerne, hvem der modtager oplysninger om dig, og i hvilket omfang vi offentliggør og videregiver dine oplysninger.

Du kan bede om at få adgang til alle de data, der bliver behandlet vedrørende din person. Denne adgang kan dog blive begrænset i tilfælde, hvor andre menneskers privatliv, forretningshemmeligheder eller intellektuelle rettigheder kan blive kompromitteret.

Du har ret til at få rettet oplysninger, som ikke længere er korrekte eller up-to-date. Hvis du bliver bekendt med, at nogle af de oplysninger, vi opbevarer om dig, er fejlagtige, har du ret til at få disse oplysninger rettet eller slettet.

Du har også ret til at modsætte dig vores behandling af dine data eller vores offentliggørelse eller videregivelse af dine data til marketingformål. Du har ret til at modtage alle de data, som vi behandler om dig, herunder data, som er indsamlet direkte fra dig eller andre parter. Hvis du indgiver en sådan anmodning, vil dine data blive leveret til dig i standard digitalt format.

Spørgsmål vedr. EasyTranslates indsamling og opbevaring af personlige oplysninger, dine rettigheder i medfør af databeskyttelsesforordningen eller denne politik, kan rettes til gdpr@easytranslate.com.

Hvis indsamlingen, opbevaringen eller behandlingen af dine data skulle give anledning til bekymring, har du ret til at indgive en klage til Danish Data Protection Agency (Datatilsynet) på dt@datatilsynet.dk eller anden tilsynsmyndighed i dit land.

Rapportering af brud

Enhver, som har mistanke om, at der er sket et brud på persondatasikkerheden som følge af tyveri eller eksponering af persondata, skal med det samme indberette dette til EasyTranslate med en beskrivelse af, hvad der er sket. Indberetningen af hændelsen kan ske til gdpr@easytranslate.com.

EasyTranslate vil undersøge alle rapporterede hændelser og for hver enkelt sag afgøre, om der er tale om et brud på persondatasikkerheden eller ikke. Hvis det bekræftes, at der er sket et brud på persondatasikkerheden, vil EasyTranslate følge den relevante autoriserede procedure baseret på mængden af de involverede personlige oplysninger, og hvor kritisk hændelsen er.

Sikring af oplysningerne

Vi iværksætter de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte persondata mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, forringelse, uautoriseret brug, udbredelse eller adgang; i særdeleshed i tilfælde, hvor behandlingen involverer dataoverførsel via et netværk, samt mod enhver anden form for ulovlig behandling og misbrug af data.

Vores platform hostes af Amazon Web Services (AWS), som giver maksimal skalerbarhed og sikkerhed. Dette betyder, at kunden og kundens virksomheds data, kildefiler og oversættelser hostes på en sikker, central opbevaringsservice (S3) hos AWS. Oplysningerne opbevares i EU.

Ændring i privatlivspolitikken

Der kan fra tid til anden ske ændringer i vores privatlivspolitik. Vi vil ikke indskrænke dine rettigheder i denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige tilsagn. Ændringer i privatlivspolitikken vil blive slået op på denne side, og hvis der er tale om større ændringer vil vi melde det mere direkte ud (herunder, i visse tilfælde, i form af e-mail-besked om ændringer i privatlivspolitikken).

Vores DPA (aftale om databehandling)

Hvis vi behandler personlige oplysninger på vegne af dig, skal vi indgå en databeskyttelsesaftale (DPA). Når du vurderer, om der er brug for, at vi indgår en DPA, skal du overveje følgende:

 • Mængden af persondata
 • Typen af persondata
 • Risici for slutbrugeren
 • Om databehandlingen er fortløbende

Hvis du for eksempel skal have din hjemmeside oversat, skal du overveje, om der er nogle personoplysninger i materialet, f.eks. beskrivelser af medarbejderne. Hvis der ikke er det, men kun information om virksomheden, er der ikke behov for en DPA.

Hvis du for eksempel løbende har oversættelser af dine medarbejderes pas, er typen af data både følsom og fortløbende, og der er derfor behov for at udarbejde en DPA.

Hvis du for eksempel bestiller en tolk til at tolke et forretningsmøde, er der ikke behov for en DPA, fordi oplysningerne ikke vil blive behandlet yderligere. Dette vil være dækket af den eksisterende fortrolighedsaftale (NDA).

Hvis du derimod løbende gør brug af vores services, og vi kontinuerligt behandler persondata, er der behov for, at vi indgår en officiel aftale.

Bemærk venligst, at denne liste ikke er udtømmende. Hvis du er i tvivl, bedes du kontakte vores customer success team eller skrive direkte til gdpr@easytranslate.com.

For en DPA bedes du kontakte vores customer success team .