Tolkekategorier

Justisministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet har fastsat tre kategorier for tolke og oversættere. Kategorierne har betydning for, hvilken takst der udbetales for de forskellige opgaver.

Begin scrolling

Kategori 1

Fremmedsprog: Kandidatgrad fra et universitet i Danmark eller udlandet i det sprog, der skal tolkes i fx translatør, konferencetolk eller tilsvarende.

Dansk: Hvis tolken/oversætteren alene har en udenlandsk videregående uddanelse i det sprog, der skal tolkes i, skal tolken have bestået mundtlig og skriftlig dansk gymnasielt A niveau med et karaktergennemsnit på mindst 7.

Kategori 2

Fremmedsprog: Det fremmedsprog, som tolken tolker i, skal være tolkens modersmål. Ved modersmål forstås det eller de sprog, der er blevet talt i tolkens hjem, skole eller i det område, hvor tolken er opvokset. Tolkens uddannelsesniveau på modersmålet, skal svare til en dansk gymnasial uddannelse, hvor afgangseksamen som minimum skal være bestået med et karaktergennemsnit på 7.

Dansk: Tolken skal som minimum have gennemført en dansk gymnasial uddannelse med et karaktergennemsnit på mindst 7.

Kategori 3

Fremmedsprog: Fremmedsproget skal være tolkens/oversætterens modersmål, altså det sprog som fx er blevet talt i tolkens hjem, skole eller det område, hvor tolken er opvokset.

Dansk: Minimum have gennemført Dansk Prøve 3 eller tilsvarende. Mundtlig prøve skal være bestået med minimum karakteren 7. Den skriftlige eksamen skal som minimum være bestået med karakteren 4.

MERE INFORMATION

Rekruttering

Læs om processen for at blive en del af samarbejdet, og hvilke krav der stilles til dig som tolk eller oversætter.


Læs mere

Takster

Få overblik over taksterne for de forskellige tolke og oversættelses opgaver


Læs mere

Justitsministeriet

Her kan du tilmelde dig mail-listen, så du løbende får information om samarbejdet.


Læs mere

FAQ

Her kan du altid læse de mest stillede spørgsmål omkring samarbejdet.


Læs mere

HAR DU FORTSAT SPØRGSMÅL TIL OS

Vi står altid til rådighed såfremt du har spørgsmål eller blot ønsker at hører mere. Du kan skrive til os ved at trykke på nedenstående link. Vi inviterer ligeledes gerne til en kop kaffe, hvis du er i området.

Skriv til osEstelle
Language Adviser
+33 1 76 41 02 10 info-fr@easytranslate.com


Manon
Language Adviser
+31 20 808 36 03 info-nl@easytranslate.com


Elin
Language Adviser
+46 8 44 68 31 84 info-se@easytranslate.com


Mikkel
Language Adviser
+45 70 20 55 50 info-da@easytranslate.com


Sabrina
Language Adviser
+44 20 3868 8596 info-uk@easytranslate.com


Elin
Language Adviser
+4721380303 info-no@easytranslate.com


Melissa
Language Adviser
+41 41 588 03 33 info-de@easytranslate.com


Isabel
Language Adviser
+43 720 815987 info-de@easytranslate.com


Iacopo
Language Adviser
+39 06 94 80 97 16 info-it@easytranslate.com


Sabrina
Language Adviser
+49 40 87 40 96 26 info-de@easytranslate.com


Hannah
Language Adviser
+35 1308812327 info-pt@easytranslate.com