FAQ – Ofte stillede spørgsmål

Her kan du læse de mest ofte stillede spørgsmål til samarbejdet mellem EasyTranslate og Rigspolitiet, Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Begin scrolling

Introduktion

Vi går til opgaven med respekt og ydmyghed for den store faglighed, der ligger i translatør- og tolkefaget. Vi har fuld forståelse for, at ændringer i eksisterende aftaler kan give frustrationer, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at besvare de spørgsmål, der opstår.
EasyTranslate har ingen intentioner om at gøre livet mere besværligt for tolke og translatører. Tværtimod vil vi påtage os al administration, kalenderstyring, automatisk koordinering af opgaver og kilometerberegning og derved opnå flere effektive arbejdsdage med flest mulige møder, automatisk udbetaling og gratis oversættelsesværktøjer. På den måde er perspektivet snarere at skabe et frugtbart samarbejde, som giver translatører og tolke flere muligheder end før.

Der er gennemført en omfattende udbudsproces, der startede med en screening i 2017 og endte med valget af EasyTranslate i tredje kvartal 2018. For at vinde et offentligt udbud skal man dokumentere, at man er i stand til at løse opgaven samt at ens bud er en bedre løsning end alternativerne. I dette udbud vægtede kvalitet 70% og pris 30%.


Mister jeg min selvstændighed?

Til dette er svaret nej. Du vil ved det nye samarbejde stadig være freelancer og have din egen selvstændighed. Det vil sige, at du selv kan takke ja og nej til de opgaver, som du vil blive tilbudt, og du vil kunne fortælle os, hvilke tider og dage du står til rådighed. Vi vil naturligvis altid opfordre dig til at være aktiv, for at sikre en fast indtjening.


Hvorfor skal vi have en lønreduktion?

Prisen på rammeaftalen skal ses i den kontekst, at Kammeradvokaten har vurderet, at tolkning og oversættelse for myndighederne er udbudspligtige ydelser. EasyTranslate er blevet valgt på grund af det bedste forhold mellem kvalitet og pris. Det betyder, at honoraret kunne have været endnu lavere hos andre potentielle vindere af udbuddet. EasyTranslate lægger blot et beskedent administrationsgebyr på 9% oveni, så den nye takst er ikke et udtryk for, at honoraret forsvinder fra oversætteren/tolken over i EasyTranslates pengekasse. Genforhandlede vilkår og priser var uundgåelige, ikke mindst på grund af det stigende fokus på omkostninger i den offentlige sektor. Vi er derimod glade for, at Rigspolitiet har valgt at bibeholde dækning af udgifter til transport som en særskilt honorering.


Oversættelse

Taksten for oversættelse indebærer en reduktion i honoraret i forhold til tidligere takster. Det skal dog ses i forhold til de værktøjer og den teknologi, der derudover stilles gratis til rådighed. De vil alt andet lige betyde, at translatørerne på den samme tid kan oversætte mere. Den translation memory, der opbygges over kort tid, vil gøre det langt mere effektivt, og translatørerne vil også få penge for de gentagelser, som der reelt ikke er noget arbejde i. En forsigtig vurdering er, at en fuld dags oversættelse vil kunne indbringe 3000-3500 kroner i honorar, hvilket svarer til en månedsløn på 60-70.000 kroner. Ligeledes vil en forsigtig vurdering for en fuld dags oversættelse i de resterende kategorier kunne indbringe 2.400-2.800 kroner i honorar, hvilket svarer til en månedsløn på 45-55.000 kroner.


Tolkning

Taksterne for tolkning indebærer en ændring i honoraret i forhold til tidligere takster. Det skal dog ses i forhold til at der vil blive koordineret fulde ruter, hvor forhold som rejsetid, kilometer og ”tomgang” mellem møder optimeres, så en tolkedag bliver så effektiv og med højest mulig indtjening som mulig. Det vil ligeledes automatisk blive beregnet kørselsgodtgørelse, samt godtgørelse for rejsetid. Alt administration påhviler derfor EasyTranslate og er indberegnet i vores administrationsgebyr. En forsigtig vurdering er, at en fuld dags tolkning kan indbringe mellem 1.750-3.500 kroner alt efter kategori, hvilket svarer til en månedsløn på 35-70.000 kroner.


Vi har allerede en lang uddannelse. Hvorfor skal vi uddannes yderligere af jer?

[Det er offentligt kendt, og velbeskrevet i dagspressen, at retssikkerheden har været udfordret på grund af kvalitetsproblemer i tolkeopgaver. Der er derfor opsat strenge krav i udbudsmaterialet til kvaliteten af leverancen. I rammeaftalen er EasyTranslate derfor underlagt strenge krav om kvalitet, og derfor har opkvalificering i korrekt brug af terminologi og begreber, uddannelse i kendskab til institutioner og myndigheder og anden træning været et ufravigeligt krav fra myndighederne, og en forudsætning for at vinde udbuddet. Det er utænkeligt, at nogen ville kunne vinde udbuddet uden denne kvalitetssikring, da det er et krav i udbudsmaterialet. Vi vil dog gerne gøre dette så mindst tidskrævende for jer som tolke, og derfor har vi lyttet til jer, og valgt at lave denne proces som e-læringsmoduler, så at I kan gøre det, når det passer jer./et_toggle]
[et_toggle title="Skal jeg underskrive nogle strenge vilkår?"]Der er flere, som har været inde og læse vores generelle vilkår for oversættere og er blevet urolige over dem. Disse vilkår gælder dog ikke på samarbejdet mellem EasyTranslate og Justitsministeriet- og Udlændinge- og Integrationsministeriet, da der er specielle vilkår for de tolke og oversættere, som hører ind under denne aftale. Du vil selvfølgelig blive præsenteret for vilkårene, inden du bliver oprettet på aftalen, og du har her mulighed for at godkende/afslå vilkårene.

MERE INFORMATION

Rekruttering

Læs om processen for at blive en del af samarbejdet, og hvilke krav der stilles til dig som tolk eller oversætter.


Læs mere

Takster

Få overblik over taksterne for de forskellige tolke og oversættelses opgaver


Læs mere

Kategorier

Se hvilken kategori du tilhører og få overblik over, hvad de forskellige kategorier kræver.


Læs mere

Justitsministeriet

Her kan du tilmelde dig mail-listen, så du løbende får information om samarbejdet.


Læs mere

HAR DU FORTSAT SPØRGSMÅL TIL OS

Vi står altid til rådighed såfremt du har spørgsmål eller blot ønsker at hører mere. Du kan skrive til os ved at trykke på nedenstående link. Vi inviterer ligeledes gerne til en kop kaffe, hvis du er i området.

Skriv til osEstelle
Language Adviser
+33 1 76 41 02 10 info-fr@easytranslate.com


Manon
Language Adviser
+31 20 808 36 03 info-nl@easytranslate.com


Elin
Language Adviser
+46 8 44 68 31 84 info-se@easytranslate.com


Mikkel
Language Adviser
+45 70 20 55 50 info-da@easytranslate.com


Sabrina
Language Adviser
+44 20 3868 8596 info-uk@easytranslate.com


Elin
Language Adviser
+4721380303 info-no@easytranslate.com


Melissa
Language Adviser
+41 41 588 03 33 info-de@easytranslate.com


Isabel
Language Adviser
+43 720 815987 info-de@easytranslate.com


Iacopo
Language Adviser
+39 06 94 80 97 16 info-it@easytranslate.com


Sabrina
Language Adviser
+49 40 87 40 96 26 info-de@easytranslate.com


Hannah
Language Adviser
+35 1308812327 info-pt@easytranslate.com