Utvecklingen


EasyTranslates fantastiska resa började i Köpenhamn år 2010 med två studenters affärsidé. De hade upptäckt en lucka i marknaden med stor efterfrågan på enkla och professionella översättningslösningar. Konceptet växte överraskande snabbt. Snart var EasyTranslate etablerat i både Danmark, Norge och Sverige och så var äventyret igång.


EasyTranslate idag


Idag är EasyTranslate norra Europas mest ambitiösa översättnings- och kommunikationsbyrå med kontor i Stockholm, Köpenhamn, Oslo, London, Hamburg, Amsterdam, Zürich, Wien, Bryssel, Luxemburg och Paris. Vi levererar översättningar och andra språklösningar motsvarande omkring 60 miljoner ord om året och vi samarbetar med mer än 4 350 leverantörer. Hos EasyTranslate är vi stolta över att ha de bästa och mest engagerade medarbetarna i branschen. Utan våra motiverade medarbetare och leverantörer hade vi inte varit där vi är idag.


Vision


EasyTranslate brinner för översättning, kommunikation och språk. Varje dag arbetar vi tillsammans mot målet att bli ännu bättre på det vi gör och anpassar processer och lösningar på bästa möjliga sätt efter våra kunders önskemål. Vi är din språkpartner - och vi finns här för att tillvarata dina behov.


Bli en del av EasyTranslate


Vill du vara med i utvecklingen av vår språk- och kommunikationsvärld? Vi är hela tiden på jakt efter nya talanger med höga ambitioner och ett inre driv att lyckas. Vår arbetsmiljö är innovativ, stark, ung och internationell och hos EasyTranslate värdesätter vi mycket initiativ, stort engagemang och nya idéer. Hos oss är det högt tempo och mycket hårt arbete i kombination med respekt för varandra, samarbete och intern uppföljning, som skapar de goda resultaten. EasyTranslate-dagarna är krävande, inspirerande och sällan likadana. Det står en alltid fritt att själv planera och strukturera sin egen arbetsdag, utifrån de mål man vill uppnå. Goda prestationer uppmärksammas och lyfts fram - och vinnarmentaliteten är själva ryggraden i vår företagskultur. Sänd oss gärna en spontan ansökan till info@easytranslate.se.


Fakta


  • Startades 2010 av Peter Ladegaard och Frederik Pedersen
  • Vi har grenar i 11 länder
  • Vi hanterar alla språkkombinationer
  • Vi är Nordeuropas snabbast växande översättningsbyrå
  • Vårt mål är att bli en globalt ledande översättnings- och kommunikationsbyrå.

Vill du veta mer?


Kontakta oss

Din översättningsbyrå


Vi är EasyTranslate - Europas mest ambitiösa översättningsbyrå med kontor i Sverige, Norge, Danmark, Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Vi brinner för översättning och kommunikation och vi gör vårt absolut bästa för att ge dig en helhetslösning för dina översättningsbehov. EasyTranslate erbjuder dig professionella översättningar av alla typer av texter på alla språk. Våra professionella översättare är noga utvalda och de översätter alltid till sitt eget modersmål. Det är din garanti för toppkvalitet - varje gång! Som översättningsbyrå lägger vi stor vikt vid de kulturella aspekterna i din översättning och ser till att ditt budskap förmedlas med öga för språkliga och kulturella koder. På så sätt undviker vi att termer eller begrepp missförstås eller går förlorade i kommunikationsprocessen. Alla våra översättare och lingvister är handplockade utifrån fackkunskaper och erfarenhet. Det garanterar dig en översättningsbyrå med branschens bästa fackfolk.